Wyniki konkursu PRODOK i PROPAN 2015!


Najbardziej prodoktoranckie uczelnie i instytuty PAN wybrane!

W tym roku już po raz ósmy odbył się konkurs na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię w Polsce – PRODOK. Po raz trzeci zorganizowano natomiast – bliźniaczy w stosunku do PRODOKA – konkurs na Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk – PROPAN. Organizatorzy – Krajowa Reprezentacja Doktorantów oraz Samorząd Doktorantów Polskiej Akademii Nauk otrzymali 23 zgłoszenia od uczelni z całego kraju oraz 16 zgłoszeń od instytutów Akademii prowadzących studia doktoranckie.

Mimo że konkursy PRODOK i PROPAN muszą być dostosowane do znacząco innych modeli realizowania doktoratu na uczelniach i w jednostkach naukowych, w obu przypadkach ocena studiów doktoranckich opierała się o wspólne i najważniejsze, dla ich uczestników kryteria:

 1. wpływ doktorantów na proces kształcenia np. program studiów i dostępność lektoratów
 2. zabezpieczenie socjalne m.in. ilość i wysokość stypendiów doktoranckich, zasady kwaterunku doktorantów w domach studenckich
 3. wspieranie aktywności młodego naukowca – w tym przyznawanie doktorantom dotacji na badania własne, inicjatywy szkoleniowe i organizacyjne przy pozyskiwaniu grantów oraz wymiana międzynarodowa
 4. samorządność doktorancka – w szczególności obecność przedstawicieli samorządu w uczelnianych/instytutowych gremiach, wsparcie materialne i organizacyjne
 5. wspieranie doktorantów z niepełnosprawnością – przystosowanie uczelni do ich potrzeb i umożliwianie pełnego uczestnictwa w programie studiów – warto zaznaczyć, że sekcja jest wprowadzoną w tej edycji nowością
 6. inne – wspieranie integracji doktorantów i inne rozwiązania unikatowe nie mieszczące się w zakresie poprzednich pytań

Ocenie Kapituły Doktoranckiej i Profesorskiej konkursu PRODOK poddano 23 zgodne z regulaminem formularze zgłoszeniowe. Kapituła Doktorancka obradowała w składzie: Beata Biega (Uniwersytet Wrocławski), Marcin Ciszewski (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Judyta Rebizant (Uniwersytet Rzeszowski), Monika Roman (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego), Magdalena Zorychta (Politechnika Śląska), natomiast obowiązki sekretarza wypełniała mgr inż. Adrianna Tarnowska (Politechnika Warszawska).

Efektem pracy zebranych osób było utworzenie listy rankingowej Uczelni biorących udział w konkursie PRODOK 2015, ostatecznie zatwierdzonej podczas posiedzenia Kapituły Profesorskiej w którym uczestniczyli: pan prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow, pani Ewa Trojanowska (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), pan dr hab. Marek Rocki, pan prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak, pan prof. dr hab. Wojciech Tygielski.

Ostatecznie laureatami VIII edycji konkursu PRODOK zostali:

I nagroda:

Politechnika Warszawska (130 pkt.)

II nagroda:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (129 pkt.)

III nagroda:

Politechnika Wrocławska (124 pkt.)

Kapituła konkursowa PRODOK przyznała także wyróżnienia Top5:

 • Miejsce IVPolitechnika opolska (122 pkt.)
 • Miejsce VPolitechnika Śląska, Uniwersytet Jagielloński (118 pkt.)

oraz wyróżnienia dla najlepszej uczelni danego typu (pod warunkiem osiągnięcia 70% pkt.):

 • Najbardziej prodoktorancki uniwersytet w Polsce

Uniwersytet Jagielloński (118 pkt.)

 • Najbardziej prodoktorancka uczelnia techniczna w polsce

Politechnika Warszawska (130 pkt.)

 • Najbardziej prodoktorancka uczelnia ekonomiczna w Polsce

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (129 pkt.)

 • Najbardziej prodoktorancka uczelnia pedagogiczna w Polsce

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

w Krakowie (110 pkt.)

 • Najbardziej prodoktorancka uczelnia rolnicza i przyrodnicza w polsce

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (114 pkt.)

 • Najbardziej prodoktorancka uczelnia medyczna w Polsce

Warszawski Uniwersytet medyczny (117 pkt.)

a także, wyróżnienie za największy awans punktowy:

 • Uniwersytet Wrocławski (awans o 27 pkt.)
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ( awans o 16 pkt.)

 

W trzeciej edycji konkursu PROPAN ocenie poddano 16 zgodnych z regulaminem formularzy zgłoszeniowych. Kapituła doktorancka konkursu na najbardziej prodoktorancki Instytut PAN obradowała w następującym składzie: Agata Zerka (Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN), Elżbieta Zoclońska (Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN), Natalia Michalak (Instytut Fizyki Molekularnej PAN), Anna Katarzyna Zaleszczyk (Instytut Psychologii PAN) – sekretarz kapituły. W spotkaniu uczestniczyła również Jagoda Kicielińska – koordynator konkursu, wiceprzewodnicząca Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Rady Samorządu Doktorantów PAN.

Podobnie jak w konkursie PRODOK, lista rankingowa Instytutów PAN biorących udział w konkursie, przygotowana przez Kapitułę Doktorancką, została poddana ocenie Kapituły Profesorskiej w następującym składzie: prof. dr hab. Paweł Rowiński (wiceprezes PAN), prof. dr hab. Stanisław Filipowicz (dziekan wydziału I – nauk humanistycznych), prof. dr hab. Maciej Gliwicz (Członek PAN), prof. dr hab. Antonii Rogalski (dziekan wydziału IV – nauk technicznych). Środowisko doktorantów PAN reprezentowały: Jagoda Kicielińska oraz Anna Katarzyna Zaleszczyk.

W efekcie spotkań Kapituł konkursu na najbardziej prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk opracowano listę rankingową i wyłoniono laureatów. Zwycięzcami I edycji konkursu PROPAN zostali:

I nagroda:

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN (171 pkt.)

II nagroda:

Instytut Fizyki (166 pkt.)

III nagroda:

Instytut Niskich Temperatur i badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN (165 pkt.)

Kapituła konkursowa PROPAN przyznała także wyróżnienia Top5:

 • Miejsce IVInstytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niweodniczańskiego PAN (159 pkt.)
 • Miejsce VInstytut Chemii Fizycznej PAN (157 pkt.)

oraz wyróżnienia dla najlepszego instytutu danego wydziału (pod warunkiem osiągnięcia 70% pkt.):

 • Najbardziej prodoktorancki instytut wydziału II PAN

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN (155 pkt.)

 • Najbardziej prodoktorancki instytut wydziału III PAN

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN (171 pkt.)

 • Najbardziej prodoktorancki instytut wydziału V PAN

Instytut Farmakologii PAN (147 pkt.)

a także, wyróżnienie za największy awans punktowy:

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (awans o 32 pkt.)
 • Instytut Chemii Fizycznej PAN (awans o 26 pkt.)
 • instytut Niskich Temperatur i Fizykochemii Powierzchni im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN (awans o 21 pkt.)

Wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym w konkursach PRODOK i PROPAN edycji 2015 odbyło się 19 listopada 2015 r. w Pałacu Staszica w Warszawie. Podczas gali wręczenia nagród w konkursach odbył się także koncert doktorantów uczelni muzycznych oraz uroczysty poczęstunek.

Lista rankingowa PRODOK 2015

Lista rankingowa PROPAN 2015

Szczegółowe wyniki PRODOK 2015

Szczegółowe wyniki PROPAN 2015

Więcej zdjęć

autor zdjęć: Piotr Graca, Politechnika Opolska

Zobacz posty