Wyniki konkursu PRODOK i PROPAN 2016!


Najbardziej prodoktoranckie uczelnie i instytuty Polskiej Akademii Nauk wybrane!

W tym roku już po raz dziewiąty odbył się konkurs na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię w Polsce – PRODOK. Po raz czwarty zorganizowano konkurs na Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk – PROPAN.

Organizatorzy otrzymali 31 zgłoszeń od uczelni z całego kraju oraz 24 zgłoszenia od instytutów Polskiej Akademii Nauk  prowadzących studia doktoranckie.

Konkursy PRODOK i PROPAN oparte były na ocenie następujących kategorii:

 • Rekrutacja na studia doktoranckie
 • Organizacja studiów doktoranckich
 • Lektoraty
 • Obciążenia dydaktyczne/regulamin studiów doktoranckich
 • Stypendia doktoranckie
 • Badania naukowe doktorantów
 • Wspieranie współpracy międzynarodowej doktorantów
 • Obecność przedstawicieli doktorantów w uczelnianych gremiach
 • Warunki funkcjonowania samorządu doktorantów
 • Pomoc prawna dla doktorantów
 • Doktoranci z niepełnosprawnością
 • Dodatkowe – wspieranie integracji doktorantów i inne rozwiązania prodoktoranckie nieujęte w zakresie poprzednich pytań

 

PRODOK 2016

Ocenie Kapituły Doktoranckiej i Profesorskiej konkursu PRODOK poddano 31 zgodne z regulaminem formularze zgłoszeniowe. Kapituła Doktorancka obradowała w składzie: mgr Marcin Ciszewski – Uniwersytet Medyczny w Łodzi, mgr inż. Angela Andrzejewska – Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy w Bydgoszczy, mgr inż. Marta Marczak – Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, mgr inż. Łukasz Niewiara – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, mgr inż. Urszula Sobczak – Wojskowa Akademia Techniczna, mgr Radosław Adamski – Uniwersytet Szczeciński, mgr inż. Magdalena Zorychta – sekretarz Kapituły Doktoranckiej – Politechnika Śląska

Efektem pracy zebranych osób było utworzenie listy rankingowej Uczelni biorących udział w konkursie PRODOK 2016, ostatecznie zatwierdzonej podczas posiedzenia Kapituły Profesorskiej w którym uczestniczyli: Prof. Dr hab. Tomasz Borecki – Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, Prof. Dr hab. Andrzej Tretyn – Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Dr hab. Teresa Czerwińska – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Dr hab. Anna Rogut – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Prof. Dr hab. Inż. Michał Malinowski – Narodowe Centrum Nauki, Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski – Polska Komisja Akredytacyjna, Mgr inż. Magdalena Zorychta – Krajowa Reprezentacja Doktorantów – sekretarz Kapituły

 

I nagroda:

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA W KIELCACH (116 pkt.)

 

II nagroda:

POLITECHNIKA OPOLSKA

UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE (115 pkt.)

 

III nagroda:

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU (112 pkt.)

 

Kapituła konkursowa PRODOK przyznała także wyróżnienia Top10:

 • Miejsce IV

POLITECHNIKA ŚLĄSKA,

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE (110 pkt.)

 • Miejsce V

POLITECHNIKA WARSZAWSKA  (109 pkt.)

 • Miejsce VI

POLITECHNIKA GDAŃSKA (107 pkt.)

 • Miejsce VII –

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE,

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE,

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY,

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE (105 pkt.)

 • Miejsce VIII –

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA (104 pkt.)

 • Miejsce IX –

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH (103 pkt.)

 • Miejsce X –

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU (102 pkt.)

.

.

PROPAN 2016

W czwartej edycji konkursu PROPAN ocenie poddano 24 zgodne z regulaminem formularze zgłoszeniowe. Kapituła doktorancka konkursu na najbardziej prodoktorancki Instytut PAN obradowała w następującym składzie: mgr Katarzyna Drozd – Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk, mgr inż. Katarzyna Kryszczuk – Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, mgr inż. Karolina Bejm – Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk, mgr Małgorzata Dębowczyk – Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk oraz mgr inż. Agata Zerka – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

Podobnie jak w konkursie PRODOK, lista rankingowa Instytutów PAN biorących udział w konkursie, przygotowana przez Kapitułę Doktorancką, została poddana ocenie Kapituły Profesorskiej w następującym składzie: Prof. dr hab.  Elżbieta Frąckowiak – Wiceprezes PAN, prof. Stanisław Filipowicz – dziekan Wydziału I PAN, Prof. Leszek Kaczmarek – dziekan Wydziału II PAN, Prof. Paweł Kulesza – Zastępca Przewodniczącej Rady Kuratorów, Prof. Antoni Rogalski – dziekan Wydziału IV PAN, Prof. Witold Rużyłło – dziekan Wydziału V PAN, mgr inż. Agata Zerka – Rada Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk – sekretarz Kapituły.

W efekcie spotkań Kapituł konkursu na najbardziej prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk opracowano listę rankingową i wyłoniono laureatów.

Zwycięzcami IV edycji konkursu PROPAN zostali:

I nagroda:

INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK (74 pkt.)

 

II nagroda:

INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI

POLSKIEJ AKADEMII NAUK (73 pkt.)

 

III nagroda:

INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ

IM. MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK (71 pkt.)

Kapituła konkursowa PROPAN przyznała także wyróżnienia Top10:

 • Miejsce IV

INSTYTUT FARMAKOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII NAUK (68 pkt.)

 • Miejsce VI

INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH IM. WŁODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK (65 pkt.)

 • Miejsce VII

INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM. LUDWIKA HIRSZELDA POLSKIEJ AKADEMII NAUK (64 pkt.)

 • Miejsce VIII

INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO  POLSKIEJ AKADEMII NAUK

INSTYTUT BIOCYBERNETYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ IM. MACIEJA NAŁĘCZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK (63 pkt.)

 • Miejsce X

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK (62 pkt.)

oraz wyróżnienia dla najlepszego instytutu danego wydziału Polskiej Akademii Nauk

Najbardziej prodoktorancki instytut Polskiej Akademii Nauk

Wydziału I – Nauk Humanistycznych i Społecznych

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (54 pkt.)

Najbardziej prodoktorancki instytut Polskiej Akademii Nauk

Wydziału II – Nauk Biologicznych i Rolniczych

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk (68 pkt.)

 

Najbardziej prodoktorancki instytut Polskiej Akademii Nauk

Wydziału III – Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (74 pkt.)

 

Najbardziej prodoktorancki instytut Polskiej Akademii Nauk

Wydziału IV – Nauk Technicznych

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (73 pkt.)

 

Najbardziej prodoktorancki instytut Polskiej Akademii Nauk

Wydziału V – Nauk Medycznych

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk (71 pkt.)

 

Wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym w konkursach PRODOK i PROPAN edycji 2016 odbyło się 18 listopada 2016 r. w Pałacu Staszica w Warszawie.

Lista rankingowa PRODOK 2016

Lista rankingowa PROPAN 2016

Wyniki PRODOK i PROPAN 2016

Serdecznie gratulujemy tegorocznym laureatom i zapraszamy do udziału w konkursach w kolejnych edycjach!

Zobacz posty