Wyniki konkursu PRODOK i PROPAN 2017!


Najbardziej prodoktoranckie uczelnie i instytuty Polskiej Akademii Nauk wybrane!

W tym roku już po raz dziesiąty odbył się konkurs na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię w Polsce – PRODOK. Po raz piąty zorganizowano konkurs na Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk – PROPAN.

Organizatorzy otrzymali 31 zgłoszeń od uczelni z całego kraju oraz 24 zgłoszenia od instytutów Polskiej Akademii Nauk  prowadzących studia doktoranckie.

Konkursy PRODOK i PROPAN oparte były na ocenie następujących kategorii:

 • Rekrutacja na studia doktoranckie
 • Organizacja studiów doktoranckich
 • Lektoraty
 • Obciążenia dydaktyczne/regulamin studiów doktoranckich
 • Stypendia doktoranckie
 • Badania naukowe doktorantów
 • Wspieranie współpracy międzynarodowej doktorantów
 • Obecność przedstawicieli doktorantów w uczelnianych gremiach
 • Warunki funkcjonowania samorządu doktorantów
 • Pomoc prawna dla doktorantów
 • Doktoranci z niepełnosprawnością
 • Dodatkowe – wspieranie integracji doktorantów i inne rozwiązania prodoktoranckie nieujęte w zakresie poprzednich pytań

 

PRODOK 2017

I nagroda:

POLITECHNIKA OPOLSKA

 

II nagroda:

POLITECHNIKA ŚLĄSKA

 

III nagroda:

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

 

Kapituła konkursowa PRODOK przyznała także wyróżnienia Top10:

Miejsce V

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO w WARSZAWIE

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY we WROCŁAWIU

Miejsce VII

UNIWERSYTET ROLNICZY im. HUGONA KOŁŁĄTAJA w KRAKOWIE

Miejsce VIII

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w KATOWICACH

Miejsce IX

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE 

Miejsce X

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

WYRÓŻNIENIE ZA NAJWIĘKSZY AWANS PUNKTOWY

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

PROPAN 2017

I nagroda:

INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ i KLINICZNEJ im. Mirosława Mossakowskiego PAN

II nagroda:

INSTYTUT KATALIZY I FIZYKOCHEMII POWIERZCHNI im. Jerzego Habera

INSTYTUT FARMAKOLOGII PAN 

Kapituła konkursowa PROPAN przyznała także wyróżnienia Top 5:

Miejsce IV

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego PAN 

Miejsce V

INSTYTUT BIOCYBERNETYKI i INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ im. Macieja Nałęcza PAN 

WYRÓŻNIENIE ZA NAJWIĘKSZY AWANS PUNKTOWY

INSTYTUT METALURGII i INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ im. Aleksandra Krupkowskiego PAN 

Wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym w konkursach PRODOK i PROPAN edycji 2017 odbyło się 19 listopada 2017 r. w Zamku Królewskim w Warszawie.
Więcej zdjęć dostępnych jest tu

Serdecznie gratulujemy tegorocznym laureatom i zapraszamy do udziału w konkursach w kolejnych edycjach!

Zobacz posty