Wyniki konkursu uzupełniającego na przedstawiciela doktorantów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wyniki konkursu uzupełniającego na przedstawiciela doktorantów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza, iż w konkursie uzupełniającym na przedstawiciela doktorantów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2022 – 2023 zgłoszono jedną kandydaturę. Konkurs dotyczył wyboru 1 osoby do końca trwającej kadencji przedstawicieli doktorantów w RGNiSW.

W wyniku przeprowadzonych wyborów, przedstawicielem KRD w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2022 – 2023 w charakterze uzupełniającym wybrana została mgr Mariola Pirek z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Załączniki

  1. Uchwała Zarządu Krajowej Reprezentacji doktorantów w sprawie powołania przedstawiciela doktorantów do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego