XII zwyczajny Zjazd Delegatów – obwieszczenie!

XII zwyczajny Zjazd Delegatów – obwieszczenie!

W dniach 4-6 grudnia br. w Krakowie odbędzie się

XII zwyczajny Zjazd Delegatów

na który serdecznie zapraszamy delegatów oraz obserwatorów z krajowych uczelni oraz jednostek PAN prowadzących studia doktoranckie.

 

Zjazd delegatów jest najwyższym organem KRD i obraduje raz w roku. Jest organem uchwałodawczym KRD. Tegoroczne wybory do organów KRD odbędą się według nowej Ordynacji Wyborczej zgodnie z zapisami Statutu KRD z dnia 4 października 2014 r.

Załączniki:

Zjazd Delegatów KRD Obwieszczenie

Formularz Zgłoszeniowy kandydata na Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów