XIII zwyczajny Zjazd Delegatów – obwieszczenie

W dniach 2-4 grudnia br. w Warszawie odbędzie się

XIII zwyczajny Zjazd Delegatów

na który serdecznie zapraszamy delegatów oraz obserwatorów z krajowych uczelni oraz jednostek PAN prowadzących studia doktoranckie.

Zjazd delegatów jest najwyższym organem KRD i obraduje w trybie zwyczajnym raz w roku. Jest organem uchwałodawczym KRD.

Załączniki:

Zjazd Delegatów KRD Obwieszczenie

Formularz Zgłoszeniowy kandydata na Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów