XV Zjazd delegatów KRD


W dniach 7-9 grudnia br. w Warszawie odbędzie się

XV Zjazd Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów,

na który serdecznie zapraszamy delegatów oraz obserwatorów z krajowych uczelni oraz jednostek PAN i instytutów badawczych prowadzących studia doktoranckie.

 

Zjazd delegatów jest najwyższym organem KRD i obraduje w trybie zwyczajnym raz w roku.
Jest organem uchwałodawczym KRD.

Załączniki:

Zjazd Delegatów KRD Obwieszczenie

Formularz Zgłoszeniowy kandydata na Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Program Zjazdu 

Rejestracja delegatów i obserwatorów trwa do 30 listopada 2018 roku. Rejestracji można dokonać przez formularz https://goo.gl/forms/eU3SB2en2D33RQZL2.
Szczegóły rejestracji na stronie https://krd.edu.pl/2018/11/21/xv-zjazd-delegatow-krd-rejestracja/)

Zobacz posty