XIV Zjazd delegatów KRD

XIV Zjazd delegatów KRD

W dniach 1-3 grudnia br. w Warszawie odbędzie się

XIV Zjazd Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów,

na który serdecznie zapraszamy delegatów oraz obserwatorów z krajowych uczelni oraz jednostek PAN i instytutów badawczych prowadzących studia doktoranckie.

 

Zjazd delegatów jest najwyższym organem KRD i obraduje w trybie zwyczajnym raz w roku. Jest organem uchwałodawczym KRD.

Załączniki:

Zjazd Delegatów KRD Obwieszczenie

Formularz Zgłoszeniowy kandydata na Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów