XV Krajowy Zjazd Doktorantów – Zjazd Delegatów KRD – informacje organizacyjne


XV KRAJOWY ZJAZD DOKTORANTÓW

ORAZ

XI ZWYCZAJNY ZJAZD DELEGATÓW KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW

Łódź, 5-7 grudnia 2014 r.

W dniach 5-7 grudnia 2014 r. w Łodzi odbędzie się XV Krajowy Zjazd Doktorantów oraz XI zwyczajny Zjazd Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Pierwszego dnia odbędzie się spotkanie sprawozdawcze oraz zostanie przeprowadzone głosowanie nad przyznaniem absolutorium Zarządowi Krajowej Reprezentacji Doktorantów IX kadencji pod przewodnictwem Marty Dendys (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie). W drugim dniu obędą się wybory Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów na kadencję 2014/2015. Nad działalnością Zarządu będzie czuwać nowo wybrana Komisja Rewizyjna.

Zjazd Delegatów jest najwyższym organem KRD. Delegatami na Zjazd są przedstawiciele uczelni i jednostek naukowych, prowadzących studia doktoranckie w Polsce. Coroczne spotkanie doktorantów z całej Polski, jakim jest Zjazd KRD, pozwoli na ustalenie priorytetów działalności Zarządu na kolejną kadencję oraz wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami wszystkich ośrodków naukowych w kraju. Integracja uczestników poprzednich Zjazdów zaowocowała wieloma inicjatywami organizacyjnymi i naukowymi.

ZJAZD DELEGATÓW KRD

Informacje organizacyjne

Łódź, 5-7 grudnia 2014 r.

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie formularza  dostępnego na stronie:www.krd.ord.pl. Rejestracja Delegatów trwa do 30 listopada 2014 r.

ZAREJERSTUJ SIĘ

Prosimy także o przesłanie skanu zgłoszenia delegata (do pobrania na stroniewww.krd.org.pl) i przesłanie na adres rejestracja.zjazd@krd.edu.pl.

Każda z uczelni i jednostek zgłasza jednego delegata, którego udział w Zjeździe jest bezpłatny. Jednocześnie informujemy, że istnieje ograniczona pula miejsc dla obserwatorów. Koszt uczestnictwa obserwatora to 400 zł. W przypadku wolnych miejsc może zgłosić się więcej niż dwóch obserwatorów z danej uczelni. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin zgłoszeń delegatów i obserwatorów to 30 listopada 2014 r. Po upływie terminu organizatorzy nie zapewniają noclegów i wyżywienia! Obserwatorzy są zobowiązani do dokonania płatności do dnia 1 grudnia 2014 roku.

Dane do przelewu:

Politechnika Łódzka

90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116

NIP: 727-002-18-95

Nr Konta: 96 1020 3408 0000 4602 0021 5251

Tytułem: Opłata za uczestnictwo w Zjeździe Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów (Imię i nazwisko)

Organizatorami tegorocznego XV Krajowego Zjazdu Doktorantów oraz XI Zjazdu Delegatów KRD jest Łódzkie Porozumienie Doktorantów, w skład którego wchodzą :

  • Politechnika Łódzka
  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi

Koordynatorem Zjazdu jest Ewa Skorupska (ewaskor@cbmm.lodz.pl).

Program Zjazdu przedstawiony został poniżej.

ZJAZD DELEGATÓW KRD

Program*

Łódź, 5-7 grudnia 2014 r.

Dzień 1 – Piątek, 5 grudnia

13.0014.00 – zakwaterowanie w hotelu Campanile (Łódź, ul. Piłsudskiego 27)

15.0016.00 – rejestracja uczestników Zjazdu (Politechnika Łódzka, Wydział Elektryczny, ul. Bohdana Stefanowskiego 18/22)

16.0019.00 – obrady cz. I (Politechnika Łódzka, Wydział Elektryczny, Sala Rady Wydziału)

19.30 – kolacja w Klubie Studenckim Futurysta (Łódź, al. Politechniki 7)

Dzień 2 – Sobota, 6 grudnia

07.3010.30 śniadanie w hotelu

10.0012.00 – obrady cz. II (Politechnika Łódzka, Wydział Elektryczny, Sala Rady Wydziału)

12.0012.15 – przerwa kawowa

12.1514.00 – obrady cz. III (Politechnika Łódzka, Wydział Elektryczny, Sala Rady Wydziału)

14.0015.00 – obiad (stołówka Politechniki Łódzkiej, budynek Osiedla Akademickiego, al. Politechniki 3a)

15.0018.00 – obrady cz. IV (Politechnika Łódzka, Wydział Elektryczny, Sala Rady Wydziału)

20.00 – uroczysta kolacja (restauracja Cud Miód, Łódź, al. Włókniarzy 151)

Dzień 3 – Niedziela, 7 grudnia

07.3010.30 śniadanie w hotelu

do 12.00 – wykwaterowanie

*Organizatorzy dopuszczają możliwość zmiany programu.

Dokumenty do pobrania:

 Zjazd Delegatów KRD Obwieszczenie

XV Zjazd Doktorantów oraz XI Zwyczajny Zjazd Delegatów KRD – informacje i program

Zgłoszenie Delegata

Zgłoszenie Obserwatora

Zobacz posty