XVI Krajowy Zjazd Doktorantów – Zjazd Delegatów KRD – informacje organizacyjne

XVI Krajowy Zjazd Doktorantów – Zjazd Delegatów KRD – informacje organizacyjne

XVI KRAJOWY ZJAZD DOKTORANTÓW

ORAZ

XII ZWYCZAJNY ZJAZD DELEGATÓW KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW

Kraków, 4-6 grudnia 2015 r.

W dniach 4-6 grudnia 2015 r. w Krakowie odbędzie się XVI Krajowy Zjazd Doktorantów oraz XII zwyczajny Zjazd Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Pierwszego dnia odbędzie się spotkanie sprawozdawcze oraz zostanie przeprowadzone głosowanie nad przyznaniem absolutorium Zarządowi Krajowej Reprezentacji Doktorantów X kadencji pod przewodnictwem mgr inż. Michała Gajdy (Politechnika Warszawska). W drugim dniu obędą się wybory Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów na kadencję 2015/2016. Nad działalnością Zarządu będzie czuwać nowo wybrana Komisja Rewizyjna.

Zjazd Delegatów jest najwyższym organem KRD. Delegatami na Zjazd są przedstawiciele uczelni i jednostek naukowych, prowadzących studia doktoranckie w Polsce. Coroczne spotkanie doktorantów z całej Polski, jakim jest Zjazd KRD, pozwoli na ustalenie priorytetów działalności Zarządu na kolejną kadencję oraz wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami wszystkich ośrodków naukowych w kraju. Integracja uczestników poprzednich Zjazdów zaowocowała wieloma inicjatywami organizacyjnymi i naukowymi.

 

ZJAZD DELEGATÓW KRD

Informacje organizacyjne

Kraków, 4-6 grudnia 2015 r.

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie formularza  dostępnego na stronie: www.krd.edu.pl. Rejestracja Delegatów i Obserwatorów trwa do 29 listopada 2015 r.

ZAREJERSTUJ SIĘ

Prosimy także o przesłanie skanu zgłoszenia delegata (do pobrania na stronie www.krd.edu.pl) i przesłanie na adres rejestracja.zjazd@krd.edu.pl.

Każda z uczelni i jednostek zgłasza jednego delegata, którego udział w Zjeździe jest bezpłatny. Jednocześnie informujemy, że istnieje ograniczona pula miejsc dla obserwatorów. Koszt uczestnictwa obserwatora to 450 zł. W przypadku wolnych miejsc może zgłosić się więcej niż dwóch obserwatorów z danej uczelni. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin zgłoszeń delegatów i obserwatorów to 29 listopada 2015 r. Po upływie terminu organizatorzy nie zapewniają noclegów i wyżywienia! Obserwatorzy są zobowiązani do dokonania płatności do dnia 30 listopada 2015 roku.

Dane do przelewu:

Fundacja Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej

 ul. Warszawska 24,  31-155 Kraków

NIP: 675-12-80-894

Nr Konta: 02 2030 0045 1110 0000 0356 4140  ( Bank BGŻ S.A.)

Tytułem: Opłata za uczestnictwo w Zjeździe Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów (Imię i nazwisko)

Organizatorami tegorocznego XVI Krajowego Zjazdu Doktorantów oraz XII Zjazdu Delegatów KRD są:

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Koordynatorem Zjazdu jest mgr inż. Elżbieta Wyraz (ela.wyraz@gmail.com) – Politechnika Krakowska

Program Zjazdu przedstawiony został poniżej.

ZJAZD DELEGATÓW KRD

Program*

Kraków, 4-6 grudnia 2015 r.

 

Piątek 4.12.2015

11:00-14:30 – kwaterowanie (Akademickie Centrum Hotelowe „Krakowiak”, ul. Armii Krajowej 9)

14:30 – 15:30 – rejestracja uczestników (Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2)

15:30-19:00 – obrady cz. I (Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, Audytorium Danka)

20:00 – kolacja – (Restauracja Adesso, ul. Podchorążych 5)

Sobota 5.12.2015

7:30 – 8:30 – ​śniadanie w „Krakowiaku”

9:00 – 12:00 – obrady cz. II (Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, Pawilon Konferencyjno-Wystawowy „Kotłownia”)

12:00 – 12:15 – przerwa kawowa

12:15 – 14:30 – obrady cz. III (Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, Pawilon Konferencyjno-Wystawowy „Kotłownia”)

14:30 – 15:30 – obiad

15:30 – 18:30 – obrady cz. IV (Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, Pawilon Konferencyjno-Wystawowy „Kotłownia”)

18:30 – 19:30 – uroczysta kolacja (Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, Galeria „GIL”)

Niedziela 6.12.2015

9:00 – 10:00 – śniadanie w „Krakowiaku”

11:00 – 14:00 – “Magiczny Kraków”

do 12:00 – wykwaterowanie

*Organizatorzy dopuszczają możliwość zmiany programu.

Zjazd Delegatów KRD Obwieszczenie

XVI Zjazd Doktorantów oraz XII Zwyczajny Zjazd Delegatów KRD – informacje i program

Zgłoszenie delegata

Zgłoszenie obserwatora

Zgłoszenie kandydata na Przewodniczącego KRD