XVI Zwyczajny Zjazd Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów


W dniach 6-8 grudnia br. w Warszawie odbędzie się

XVI Zjazd Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów,

na który serdecznie zapraszamy delegatów oraz obserwatorów z krajowych uczelni oraz jednostek PAN i instytutów badawczych prowadzących kształcenie doktorantów.


 
Link do formularza zgłoszeniowego dla Delegatów/Obserwatorów: https://forms.gle/X5N75q5kPCp1oWo16
 
Rejestracja trwa do 28.11.2019 r. do godz. 23:59 zgodnie z §6 ust. 2 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Koszt :
✔️ delegaci – darmowe uczestnictwo
✔️ obserwatorzy – 400 zł

Zgodnie ze Statutem Krajowej Reprezentacji Doktorantów §6, ust. 3 – jednostka może wskazać jednego delegata i dwóch obserwatorów


Załączniki:

Ogłoszenie – XVI Zwyczajny Zjazd Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Program Ramowy – XVI Zwyczajny Zjazd Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Formularz na przewodniczącego 2019

Zgłoszenie_delegata_Zjazd_Wyborczy_2019

Zgłoszenie_obserwatora_Zjazd_Wyborczy_2019

Zobacz posty

Dodaj komentarz