XVII Krajowy Zjazd Doktorantów – informacje organizacyjne

XVII Krajowy Zjazd Doktorantów – informacje organizacyjne

W dniach 2-4 grudnia 2016 r. w Warszawie odbędzie się XVII Krajowy Zjazd Doktorantów oraz XIII zwyczajny Zjazd Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Pierwszego dnia odbędzie się spotkanie sprawozdawcze oraz zostanie przeprowadzone głosowanie nad przyznaniem absolutorium Zarządowi Krajowej Reprezentacji Doktorantów XI kadencji pod przewodnictwem mgr inż. Michała Gajdy (Politechnika Warszawska). W drugim dniu obędą się wybory Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów na kadencję 2017. Nad działalnością Zarządu będzie czuwać nowo wybrana Komisja Rewizyjna.

Zjazd Delegatów jest najwyższym organem KRD. Delegatami na Zjazd są przedstawiciele uczelni i jednostek naukowych, prowadzących studia doktoranckie w Polsce. Coroczne spotkanie doktorantów z całej Polski, jakim jest Zjazd KRD, pozwoli na ustalenie priorytetów działalności Zarządu na kolejną kadencję oraz wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami wszystkich ośrodków naukowych w kraju. Integracja uczestników poprzednich Zjazdów zaowocowała wieloma inicjatywami organizacyjnymi i naukowymi.

 ZJAZD DELEGATÓW KRD

Informacje organizacyjne

Warszawa, 2-4 grudnia 2016 r.

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie formularza  dostępnego na stronie KRD. Rejestracja Delegatów i Obserwatorów trwa do 28 listopada 2016 r.

ZAREJERSTUJ SIĘ

Formularz zgłoszeniowy Delegata

Formularz zgłoszeniowy Obserwatora

Prosimy także o przesłanie skanu zgłoszenia delegata lub obserwatora(załącznik) i przesłanie go na adres sekretariat@krd.edu.pl.

ORYGINAŁ ZGŁOSZENIA ORAZ POŚWIADCZENIE STATUSU DOKTORANTA NALEŻY MIEĆ ZE SOBĄ PODCZAS ZJAZDU!

Każda z uczelni i jednostek zgłasza jednego delegata, którego udział w Zjeździe jest bezpłatny (1 nocleg) lub płatny 100 zł (dwa noclegi). Jednocześnie informujemy, że istnieje ograniczona pula miejsc dla obserwatorów. Koszt uczestnictwa obserwatora to 300 zł(jeden nocleg) lub 400 zł(dwa noclegi). W przypadku wolnych miejsc może zgłosić się więcej niż dwóch obserwatorów z danej uczelni. Decyduje kolejność zgłoszeń. Jednocześnie mając na uwadze zgłaszane prośby uruchamiamy możliwość zgłoszenia obserwatora bez noclegów – koszt 200 zł.

Termin zgłoszeń delegatów i obserwatorów to 28 listopada 2016 r. (formularz rejestracyjny i przesłanie skanu formularza obserwatora/delegata). Po upływie terminu organizatorzy nie zapewniają noclegów i wyżywienia! 

Obserwatorzy oraz delegaci wybierający opcję płatną( z dwoma noclegami) otrzymają faktury przelewowe (14 dni termin płatności) zgodne z danymi wypełnionymi w formularzu rejestracyjnym.

Dane do przelewu:

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

ul. Koszykowa 60/62 lok.11,  00-673 Warszawa

Nr Konta: 20 1140 1010 0000 5383 2200 1001 (mBank)

Tytułem: Opłata za uczestnictwo w Zjeździe Delegatów KRD (Imię i nazwisko)

Wszelkie pytania należy kierować do Wiceprzewodniczącej Krajowej Reprezentacji Doktorantów mgr inż. Elżbiety Wyraz: elzbieta.wyraz@krd.edu.pl

Ramowy program Zjazdu przedstawiamy poniżej.

ZJAZD DELEGATÓW KRD

Program*

Warszawa, 2-4 grudnia 2016 r.

Piątek 2.12.2016

13:30 – (…) – kwaterowanie (BEST WESTERN Hotel Portos, ul. Mangalia 3a, Warszawa)

14:00 – 15:30 – rejestracja uczestników (Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4, 00-641 Warszawa)

15:30-19:30 – obrady cz. I

19:30 – kolacja

Sobota 3.12.2016

7:30 – 8:30 – ​śniadanie w hotelu dla osób z noclegiem

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, 

ul. Rektorska 4, 00-641 Warszawa

9:00 – 12:00 – obrady cz. II 

12:00 – 12:30 – przerwa kawowa

12:30 – 14:30 – obrady cz. III 

14:30 – 15:30 – obiad

15:30 – 17:30 – obrady cz. IV 

17:30 – zamknięcie obrad Zjazdu KRD

Niedziela 4.12.2016 (dla osób, które korzystają z dwudniowych noclegów)

8:00 – 10:00 – śniadanie w hotelu (dla osób zakwaterowanych)

do 11:00 – wykwaterowanie

*Organizatorzy dopuszczają możliwość zmiany programu.