XVII Zjazd Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów


W dniach 11-13 grudnia 2020 r. odbędzie się

XVII Zjazd Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów,

na który serdecznie zapraszamy delegatów oraz obserwatorów z podmiotów kształcących doktorantów.

Ze względu na obostrzenia sanitarne związane z pandemią COVID-19, Zjazd odbędzie się za pomocą środków porozumiewania na odległość.

KomunikatNAZWAdata
Pismo-w-sprawie-zwolania-Zjazdu-Delegatow-KRD.pdfPismo w sprawie zwołania Zjazdu Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantówv1 (30.11.2020 22:45)0fd2b943742360268e25ad6f46b56893
Zalacznik-do-pisma-KRD.P.2020.90.1.pdfOpis sposobu uczestnictwa w XVII Zjeździe Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów – Załącznik do pisma KRD.P.90.2020.1v1 (30.11.2020 22:45)a0e0ac1d3fa19952c3e887fb4b97618a
pismo-do-KRD.pdfZgoda na przeprowadzenie Zjazdu w formie onlinev1 (30.11.2020 22:45)39ee153f729c72adc58017226baeef7c
Formularz-zgoszeniowy-kandyda-ta-na-Przewodniczacego-KRD.pdfZGŁOSZENIE KANDYDATA NA PRZEWODNICZĄCEGOv1 (30.11.2020 22:45)d6651af8de8c71e0960a4ebd1338fa32
Zgloszenie-delegata-na-XVII-Zjazd-Delegatow-KRD.pdfZGŁOSZENIE DELEGATAv1 (30.11.2020 22:45)74cd33670c4f116beb9e9f13cc359aa6
Zgoszenie-obserwatora-na-X-VII-Zjazd-Delegatow-KRD.pdfZGŁOSZENIE OBSERWATORAv1 (30.11.2020 22:45)0fc78ea2561ffa13bb2db9332d1f07db
Wagi_wybory_KRD_2020_LF.xlsxLISTA PODMIOTÓW Z WAGĄ GŁOSÓWv1 (30.11.2020 22:45)a9d7e5935bf671cecc36ef88af774d6b
STATUT_KRD_08_XII_2019.pdfStatut + Ordynacja Wyborczav1 (30.11.2020 22:45)9c84804b5ea5dd4f3ea576710420eadd
Oswiadczenie-o-popelnionym-bledzie-w-obliczeniach.pdfOświadczenie o popełnionym błędzie w obliczeniachv1 (30.11.2020 22:45)406f42b572ed242fb41ddd2acb74e4a6
lista_kandydatow.pdfLista kandydatów na Przewodniczącegov1 (2.12.2020 17:46)77ebb3aa338869e7891026037597daf0
KOMUNIKATdata
Komunikat 01 – 30.11.2020
1) Do dnia 1.12.2020 do godziny 12:00 na stronie KRD.edu.pl zostaną uporządkowane wszystkie załączniki związane z wyborami.
2) Każdy z nich opatrzony będzie sumą kontrolną MD5, aby zapewnić niezaprzeczalność zawartości plików.
3) Od dnia 30.11.2020 wszelkie zgłoszenia na kandydata, delegata i obserwatora winny spływać na e-mail: wybory@krd.edu.pl, do którego wyłączny dostęp mają: Mikołaj Sałek, Anna Bednarowicz, Łukasz Furgała.
4) Wszystkie zgłoszenia, które wpłynęły na adres sekretariat@krd.edu.pl zostaną przekierowane do dnia 1.12.2020 do godziny 10:00 na adres wybory@krd.edu.pl.
5) Trwają rozmowy z firmą, która przeprowadzi głosowania podczas wyborów. Do końca tygodnia chcę przygotować otwartą prezentację systemu, taką aby każdy miał prawo sprawdzić jak to będzie wyglądało – na bieżąco będę Was informował.
6) Trwają rozmowy, aby został przesłany podręcznik odnośnie tego systemu do głosowania – będę informował.
7) Niniejszym prezentuję harmonogram na najbliższe dni:
– zgłaszanie Kandydatów na Przewodniczącego KRD do 1.12.2020 23:59:59
– zgłaszanie delegatów, obserwatorów do 4.12.2020 23:59:59
– ogłoszenie listy podmiotów, które zgłosiły delegata i/lub obserwatora do 8.12.2020 23:59:59
8) W przypadku pojawiających się pytań – odpowiedzi na nie – pojawią się w poście na stronie KRD.edu.pl który informuje o Zjeździe w sekcji FAQ
30.11.2020 23:55
Komunikat 02 – 1.12.2020
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami odnośnie liczby doktorantów, niniejszym proszę wszystkich zainteresowanych o precyzyjne opisanie wątpliwości odnośnie liczby doktorantów mailowo na adres wybory@krd.edu.pl.
W dniu 2.12.2020 zostanie wysłane oficjalne zapytanie do mnisw.
1.12.2020 09.53
Komunikat 03 – 1.12.2020
1) Przypominam, iż do 1.12.2020 23:59:59 przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na Przewodniczącego.
2) W związku z pojawiającymi się wątpliwościami odnośnie adresu e-mail na jaki trzeba wysłać zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego – dopuszczone zostaną zgłoszenia kandydatów na Przewodniczącego bez względu na to, czy zostaną wysłane na mail sekretariat@krd.edu.pl czy wybory@krd.edu.pl (o ile zostaną przesłane w terminie)
3) Do 2.12.2020 12:00 czekam na przesyłanie wątpliwości odnośnie liczby doktorantów na konkretnych uczelniach w porównaniu z opublikowanym excelem
4) W dniu 7.12.2020 o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie przedstawiające system do głosowania. Link zostanie opublikowany niebawem.
5) Od dnia 2.12.2020 kolejne komunikaty będą prezentowane na stronie krd.edu.pl w zakładce https://krd.edu.pl/xvii-zjazd-delegatow-krajowej…/
1.12.2020 21:48
[Komunikat 04 – 3.12.2020]
1) Informuję, iż w wyborach na Przewodniczącego KRD zostało zgłoszonych 4 kandydatów.
Powyżej została zamieszczona lista zgłoszonych Kandydatów
2) W związku z wieloma pytaniami odnośnie ważności zaświadczeń o statusie doktoranta, uznawane będą wszystkie, które zostały wystawione nie wczesniej niż w dniu 1.10.2020
3) W związku z wątpliwościami odnośnie terminów zgłoszeń kandydata na Przewodniczącego oraz Delegatów i obserwatorów uprzejmie informuję, iż termin zgłoszeń na Przewodniczącego został wskazany w „Piśmie w sprawie zwołania Zjazdu Delegatów KRD”. Zastosowany został sposób obliczania terminów jak w KPA. Ponadto termin został ogłoszony do publicznej wiadomości ze znacznym wyprzedzeniem. Z racji krókich terminów zmiana terminu po fakcie zwołania zjazdu wyborczego KRD spowodowałaby więcej problemów niż pożytku.
4) W dniu dzisiejszym zaprezentowany został wewnętrznie system do głosowania. Zawiera wszystkie niezbędne funkcje do poprawnego przeprowadzenia zjazdu, w tym głosowań.
5) Do Ministerstwa zostało wysłane zapytanie odnośnie wagi głosów. Czekamy na odpowiedź. Póki co bazujemy na excelu, który przekazało oficjalnie Ministerstwo do KRD tj.: KRD-Baza-danych.xlsx (MD5: d91cab60c7b8a421ce79305eb5b667bd)
6) W dniu 7.12.2020 o godzinie 17:00 zapraszamy na publiczne przedstawienie systemu do głosowania. Na spotkaniu będzie możliwość zadawania pytań.
LINK: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmVlOTRjMGMtYWU2Mi00NGYwLWIzNjQtMjA1MGRkYzk2NDQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225560f246-6c19-4831-b59e-a1db8474627e%22%2c%22Oid%22%3a%22c4142c06-061c-429f-9bd8-2138b57d9453%22%7d

Zobacz posty