XVIII Zjazd Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów


W dniach 10-11 grudnia br. odbędzie się XVIII Zjazd Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów, na który serdecznie zapraszamy Delegatów oraz Obserwatorów z krajowych uczelni oraz jednostek PAN i instytutów badawczych prowadzących kształcenie doktorantów. Ze względu na obostrzenia sanitarne związane z pandemią COVID-19, Zjazd odbędzie się za pomocą środków porozumiewania na odległość. 


Rejestracja Delegatów trwa do 2.12.2021 r. do godz. 23:59 zgodnie z §6 ust. 2 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, natomiast obserwatorów do 5.12.2021 r. do godziny 23:59.Udział w Zjeździe w formie zdalnej jest darmowy. Ze względów organizacyjnych, wszystkich zgłoszonych Delegatów i Obserwatorów prosimy o wypełnienie poniższego formularza: https://forms.gle/knyx6xANrVaDe3zw6

Zgodnie ze Statutem Krajowej Reprezentacji Doktorantów §6, ust. 3 – jednostka może wskazać jednego delegata i dwóch obserwatorów

[AKTUALIZACJA 25.11.2021r.]Uprzejmie informujemy, że dokumentem potwierdzającym status doktoranta jest zaświadczenie wystawione przez właściwy podmiot prowadzący kształcenie doktorantów. W celu uczestnictwa w Zjeździe należy przesłać w/w dokument wraz ze zgłoszeniem Delegata/Obserwatora lub najpóźniej do 9.12.2021r. do godziny 23:59 na adres: sekretariat@krd.edu.pl


Informujemy że w ogłoszeniu została popełniona oczywista omyłka pisarską, w związku z czym prostujemy ją, ustalając termin nadsyłania zgłoszeń Delegatów stosownie do treści ustawy z dni 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, który przypada na dzień 03.12.2021 r.
W związku z powyższym, rejestracja Delegatów trwa do dnia 3.12.2021 r. do godz. 23:59 zgodnie z §6 ust. 2 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, natomiast rejestracja Obserwatorów trwa niezmiennie do dnia 5.12.2021 r. do godziny 23:59.


Ponadto, ze względu na brak przedłożenia przez jednego z kandydatów na członka Prezydium XVIII Zjazdu Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów dokumentów, niezbędnych do pełnienia tej funkcji w wyznaczonym terminie uprzejmie informujemy, że Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nowy Konkurs na Prezydium XVIII Zjazdu Wyborczego KRD.
Więcej informacji : Tutaj

Formularz zgłoszeniowy kandydata na Przewodniczącego KRD należy przesłać na adres sekretariat@krd.edu.pl w terminie nie późniejszym niż na 10 dni przed otwarciem Zjazdu, do 30.11.2021r. do godziny 23:59 r. Wraz ze zgłoszeniem kandydat jest zobowiązany przesłać prezentację swojej kandydatury (w wybranej przez siebie formie – zostanie ona zamieszczona na stronie www KRD).

Ogłoszenie – XVIII Zwyczajny Zjazd Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Harmonogram – XVIII Zwyczajny Zjazd Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Formularz na przewodniczącego 2021

Zgłoszenie_delegata_Zjazd_Wyborczy_2021

Zgłoszenie_obserwatora_Zjazd_Wyborczy_2021

Wagi głosów

Uchwała Nr 76/ 2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 18 listopada 2021 r.
w sprawie powołania członków Prezydium XVIII Zjazdu Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Uchwała Nr 77/ 2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 22 listopada 2021 r. uchylająca uchwałę Nr 76/2021 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 18 listopada 2021 r.  w sprawie powołania członków Prezydium XVIII Zjazdu Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Prezentacje kandydatów:

Prezentacja Kandydata na Przewodniczącego KRD – Przemysław Brzuszczak

Prezentacja Kandydata na Przewodniczącego KRD – Jarosław Olszewski

Zobacz posty