Zapraszamy na PANel Wiedzy!


0 marca w Lublinie odbędzie się kolejne spotkanie popularnonaukowe z cyklu „PANel Wiedzy”, organizowane przez Radę Samorządu Doktorantów PAN. Celem inicjatywy jest upowszechnianie w przystępnej formie wyników badań naukowych doktorantów PAN, a także podejmowanie dyskusji na poruszane tematy. Podczas spotkania będziemy mogli wysłuchać prelekcji doktorantek z Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie.

Serdecznie zapraszamy!

Zobacz posty