Zaproszenie na Seminarium: Mobilność doktorantów, 28 marca 2015 r.


Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych wraz z Komisją ds. Mobilności Doktorantów Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Radą Doktorantów Politechniki Warszawskiej i Warszawskim Porozumieniem Doktorantów serdecznie zapraszają do udziału w Seminarium „Mobilność doktorantów” organizowanym w dniu 28 marca 2015 r. na Politechnice Warszawskiej, pod patronatem medialnym Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”.

Seminarium to skierowane jest do doktorantów zainteresowanych tematyką mobilności. Udział w Seminarium jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji i zostanie potwierdzony przez Organizatorów mailowo – ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.

Zaproszeni Prelegenci reprezentują:

 • Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE | The Polish National Contact Point for Research Programmes of the European Union
 • DAAD – Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej | The German Academic Exchange Service
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej | The Foundation For Polish Science
 • Ambasada Francji w Polsce | Ambassade de France en Pologne
 • Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta | Polish-U.S. Fulbright Commission
 • Narodowe Centrum Nauki | National Science Centre
 • Contact Singapore
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Ministry of Science and Higher Education

Każdy Przedstawiciel poproszony został o przygotowanie prezentacji obejmującej:

 • informacje o Instytucji, którą reprezentuje (zakres jej działalności)
 • informacje o programach/wydarzeniach kierowanych do doktorantów związanych z ich mobilnością
 • informacje dla osób które uzyskają tytuł doktora (perspektywy po doktoracie, jeśli ujęte są w zakresie aktywności Instytucji)

Uwaga! Ze względu na ograniczoną pojemność sali, konieczna jest rejestracja udziału w Seminarium. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkim tym, którzy znajdą się na liście uczestników prześlemy maila potwierdzającego udział w Seminarium.

 

Formularz Rejestracyjny

Zobacz posty