Zaproszenie za II Zjazd Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i

Zaproszenie za II Zjazd Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i

Krajowa Reprezentacja Doktorantów wraz z Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Zarządem Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych serdecznie zapraszają na II Zjazd Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Spotkanie odbędzie się w dniach 10 i 11 października 2014 roku w siedzibie APS przy ulicy Szczęśliwickiej 40 w Warszawie. a spotkanie zapraszamy Przedstawicieli Uczelni/Wydziałów* humanistycznych i społecznych zrzeszonych już w PDNHiS oraz nowych Przedstawicieli, którzy zostaną wydelegowani przez Przewodniczących Uczelnianych / Wydziałowych* Rad Doktorantów i chcą dołączyć do PDNHiS (*w przypadku Uczelni, na których występują pojedyncze Wydziały humanistyczne lub społeczne).

Zgłoszenia przyjmowane są do 5 października. Prosimy zapisywać się poprzez formularz:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12WaWUA_-yzL05BggX9higvb6LjSoEYwRWulQBfZd8AI/edit#gid=0

W załączniku znajduje się proponowany porządek obrad, który może ulec zmianie.

W związku z realizacją badania dotyczącego aktualnych problemów doktorantów nauk humanistycznych i społecznych prosimy (w miarę możliwości) o przygotowanie listy problemów, które dotykają doktorantów na Państwa Uczelniach/Wydziałach.