Zarząd 08.06.2018


Uchwała Nr 16/2018 – powołanie Zespołu ds. dobrych praktyk w szkołach doktorskich

Uchwała Nr 17/2018 – powołanie Zespołu ds. Konkursów PRODOK i PROPAN

Uchwała Nr 18/2018 – powołanie przedstawiciela doktorantów w Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uchwała Nr 19/2018 – uzupełnienie składu Komisji Prawnej

Zobacz posty