Zespół Roboczy ds. Opracowania Doktoranckich Założeń do Ustawy 2.0


Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci,

 

uprzejmie informujemy, że Zarząd KRD ogłasza nabór do Zespołu Roboczego ds. Opracowania Doktoranckich Założeń do Ustawy 2.0. Celem zespołu jest wypracowanie  założeń do nowej ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Projekt ten będzie dodatkową propozycją względem założeń trzech zespołów konkursowych powołanych przez MNiSW.

 

Rozpoczęcie prac Zespołu zaplanowane jest na połowę lutego 2017 r., a zakończenie na przełom maja i czerwca 2017r.

 

Zarząd KRD zaprasza wszystkie doktorantki i wszystkich doktorantów do udziału w pracach Zespołu. Mamy nadzieję, że wśród członków Zespołu znajdą się przedstawiciele wszystkich środowisk doktoranckich.

 

Od członków Zespołu wymagamy zaangażowania w pracę, opiniowania przedkładanych przez Zarząd KRD koncepcji związanych z oczekiwaniami środowiska doktoranckiego w zakresie zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, wypracowywania i przedkładania propozycji rozwiązań Zarządowi KRD. W ramach prac planowane jest kilka spotkań członków Zespołu w Warszawie.

 

Oferujemy możliwość kreowania stanowisk KRD i środowiska doktorantów w zakresie związanym z pracami nad Ustawą 2.0. Działalność w Zespole ma charakter społeczny i jest nieodpłatna. W ramach organizowanych spotkań członkom Zespołu przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów podróży.

 

Osoby, które są zainteresowane udziałem w pracach Zespołu, uprzejmie prosimy  o przesłanie zgłoszenia do dnia 13 lutego 2017 r. do godz. 12.00 poprzez wypełnienie formularza:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecuiEmWzg9eGGRfWnScJ5NWkWEQz19rz_dNxvxc0qGLcO6Ww/viewform

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z koordynatorem prac zespołu: lukasz.hnatkowski@krd.edu.pl

 

Zapraszamy i pozdrawiamy,

Zarząd KRD

Zobacz posty