ZESPÓŁ RZECZNIKA PRAW DOKTORANTA

apl. radc. Barbara Pietrzyk-Tobiasz – Przewodnicząca Zespołu i zastępca Rzecznika (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
mgr Sebastian Czechowicz (Uniwersytet Łódzki)
mgr Marcin Dorochowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
mgr Marcin Kopacki (Uniwersytet Wrocławski)
mgr Przemysław Mroczkowski (Uniwersytet Warszawski)
apl. radc. Malwina Tkacz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
mgr Monika Wilanowska (Uniwersytet Łódzki)
mgr Grzegorz Zębik (Uniwersytet Śląski w Katowicach)