Zespół

Zarząd
mgr inż. Michał Klimczyk Przewodniczący
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Adres e-mail: michal.klimczyk@krd.edu.pl
mgr Barbara Pietrzyk-Tobiasz
Wiceprzewodnicząca

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Adres e-mail: barbara.pietrzyk-tobiasz@krd.edu.pl
mgr Dominika Kurda
Sekretarz Zarządu
Uniwersytet Jagielloński
Adres e-mail: dominika.kurda@krd.edu.pl
mgr Katarzyna Fedejko-Kaflowska
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Adres e-mail: katarzyna.fedejko@krd.edu.pl
mgr Katarzyna Kowalik
Uniwersytet w Białymstoku
Adres e-mail: katarzyna.kowalik@krd.edu.pl
mgr inż. Anna Nieczaj
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Adres e-mail: anna.nieczaj@krd.edu.pl
mgr inż. Jakub Szczepkowski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Adres e-mail: jakub.szczepkowski@krd.edu.pl
Pełnomocnicy Zarządu
Pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej
mgr Aleksandra Lewandowska
Uniwersytet w Białymstoku
Adres e-mail: aleksandra.lewandowska@krd.edu.pl
Pełnomocnik ds. jakości kształcenia
mgr Przemysław Mroczkowski
Uniwersytet Warszawski
Adres e-mial: przemyslaw.mroczkowski@krd.edu.pl
Pełnomocnik ds. popularyzacji nauki
mgr Michał Pietruszewski
Uniwersytet Wrocławski
Adres e-mail: michal.pietruszewski@krd.edu.pl
Komisja Rewizyjna
mgr inż. Damian Kostyła Przewodniczący
Politechnika Lubelska
Adres e-mail: damian.kostyla@krd.edu.pl
lek. Katarzyna Konończuk

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Adres e-mail: katarzyna.kononczuk@krd.edu.pl
lek. Aleksandra Mroskowiak
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Adres e-mail: aleksandra.mroskowiak@krd.edu.pl
mgr Aleksandra Wendorf
Uniwersytet Szczeciński
Adres e-mail: aleksandra.wendorf@krd.edu.pl
mgr inż. Ignacy Rogoń
Politechnika Gdańska
Adres e-mail: ignacy.rogon@krd.edu.pl
Rada Doradcza

Do składu Rady Doradczej Krajowej Reprezentacji Doktorantów w kadencji 2024 powołane
zostały następujące osoby:

Barbara Balon,
Adam Zwoliński,
Dominik Leżański,
Paweł Noceń,
Małgorzata Grochocka,
Hubert Kasprzyk,
Dawid Dygas,
Marta Rajewska.

Przedstawiciele KRD w Radzie Głównej Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego
mgr inż. Paulina Góra
Członkini Prezydium Członkini Komisji ds. Międzynarodowych RGNiSW
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Adres e-mail: paulina.gora@krd.edu.pl
mgr inż. Karolina Różaniecka
Członkini Komisji Ekonomiczno-Prawnej RGNiSW
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres e-mail: karolina.rozaniecka@krd.edu.pl
Przedstawiciele KRD w Zespole doradczym ds. Mikropoświadczeń w Obszarze Szkolnictwa Wyższego
mgr Katarzyna Kowalik
Uniwersytet w Białymstoku
Adres e-mail: katarzyna.kowalik@krd.edu.pl
Poprzednie władze

mgr inż. Jarosław Olszewski
Przewodniczący
Krajowej Reprezentacji Doktorantów
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

mgr inż. Jolanta Krupa
Wiceprzewodnicząca
Krajowej Reprezentacji Doktorantów
Koordynator ds. zarządzania zasobami ludzkimi
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

mgr Katarzyna Wychodnik
Wiceprzewodnicząca
Krajowej Reprezentacji Doktorantów
Koordynator ds. organizacji wydarzeń
Gdański Uniwersytet Medyczny

mgr inż. Jakub Zielonka
Członek Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów
Rzecznik Prasowy
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

mgr Barbara Pietrzyk-Tobiasz
Członek Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów
Koordynator ds. prawnych
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

mgr Aleksandra Lewandowska
Sekretarz Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów
Uniwersytet w Białymstoku

mgr Barbara Pietrzyk-Tobiasz
Członek Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów
Koordynator ds. prawnych
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

mgr Aleksandra Lewandowska
Sekretarz Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów
Uniwersytet w Białymstoku