Zjazd Delegatów KRD zwołany w trybie nadzwyczajnym 28.12.2018


Udział delegatów i obserwatorów w Zjeździe jest bezpłatny.
Właściwy organ samorządu doktorantów jest uprawniony do wskazania jednego delegata i nie więcej niż dwóch obserwatorów.

DO POBRANIA:

OGŁOSZENIE

PROGRAM

LINK DO REJESTRACJI

ZGŁOSZENIE DELEGATA

ZGŁOSZENIE OBSERWATORA

Zobacz posty