Zjazd Eurodoc w Budapeszcie


W tym roku w pięknym, wiosennym Budapeszcie odbyło się coroczne spotkanie przedstawicieli krajowych organizacji zrzeszających doktorantów oraz młodych naukowców z całego świata. W zjeździe uczestniczyli także przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, a przedstawiciele państw zachodniej Europy mogli pochwalić się nawet meksykańskimipaszportami. To międzynarodowe towarzystwo w dniach 25-29 marca dyskutowało na temat spraw dotyczących doktorantów oraz młodych naukowców.

W dniach 25-27 marca odbyła się konferencja, w czasie której poruszone zostały tematy dotyczące młodych naukowców oraz ich miejsca w europejskim obszarze badawczym oraz szkolnictwa wyższego. Dyskutowano także o możliwościach oraz wyzwaniach, które stoją przed tą grupą. Kolejne dwa dni poświęcone zostały sprawom organizacji Eurodoc. Przedstawione zostały sprawozdania – z działalności oraz finansowe, a następnie odbyły się wybory do organów Eurodoc. Nowym Przewodniczącym został John Peacock z Belgii. Będzie przewodził pracom Zarządu w ciągu najbliższego roku.

Eurodoc jest europejską radą doktorantów oraz młodych naukowców. Federacja ta zrzesza obecnie ponad trzydzieści krajowych organizacji oraz reprezentuje interesy młodych pracowników nauki na poziomie europejskim. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.eurodoc.net/

Eurodoc Annaul Report

Zobacz posty