Zjazd Wyborczy Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich


W dniu 26 lipca 2014 roku na Uniwersytecie Gdańskim odbył się VII Zwyczajny Zjazd Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich. Podczas posiedzenia przyjęto m.in. logo DFUP; przyjęto nowego członka DFUP (Uniwersytet Opolski). Na wniosek przedstawicieli Dolnośląskiej Szkoły Wyższej i Akademii Ignatianum w Krakowie przegłosowano zmiany w „Statucie DFUP” pozwalające na zrzeszanie się w porozumieniu szkół wyższych (nie będących uniwersytetami) prowadzących studia doktoranckie w obszarze nauk humanistycznych i społecznych (z głosem doradczym).

Odbyły się również wybory władz DFUP na kadencję 2014/2015, do zarządu wybrano:

Agnieszkę Kaźmierczak (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) – przewodnicząca

Martę Stasiak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) – wiceprzewodnicząca

Macieja Ciemnego (Uniwersytet Gdański) – sekretarz

Za priorytety na kolejną kadencję DFUP nowo wybrany zarząd uznał:

– zwiększenie rozpoznawalności DFUP m.in. poprzez stworzenie elementów wizerunku takich jak strona internetowa czy też wsparcie inicjatyw naukowych doktorantów uczelni wyższych ;

– dalsze rozszerzanie porozumienia przez włączanie nowych członków i odpowiedź na postulaty płynące ze środowisk reprezentujących nauki humanistyczne, społeczne i ścisłe;

– polepszenie komunikacji wewnątrz forum;

– powołanie zespołu prawnego służącego wsparciem zarówno uczelniom zrzeszonym w DFUP jak i poszczególnym doktorantom. W skład zespołu prawnego weszli: dr Piotr Kitowski (Uniwersytet Gdański); r.pr. Mateusz Sieńko (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie); mgr. Robert Tabaszewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Wszystkich zainteresowanych do współpracy z DFUP zapraszamy na nasz profil facebookowy (https://www.facebook.com/DoktoranckieForumUniwersytetowPolskich) lub o kontakt pod adresem doktoranckie.forum.up@gmail.com

Zobacz posty